domieszki do betonu

LABORATORIUM BUDOWLANE


Dodatkowym atutem naszej firmy jest fakt, iż świadczymy usługi w zakresie badań zapraw oraz betonu i jego składowych. Naszym kontrahentom oferujemy możliwość przeprowadzenia poniższych badań:

Beton
 badania mieszanki betonowej
 badania betonu
 badania kostki brukowej
 badania betonowych płyt brukowych
 badania krawężników betonowych
 badania elementów małej architektury
 badania rur i kształtki z betonu niezbrojonego
 badanie elementów murowych

Zaprawy