superplastyfikatory
plastyfikator
domieszki
Firma "ANDROIMPEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku budowlanego w Polsce od 2001 roku rozpoczęła produkcję chemii budowlanej. Produkcja obejmuje najwyższej jakości, oparte na najnowszych zdobyczach oraz doświadczeniach naukowych, domieszki do betonów towarowych, prefabrykacji, betonów wibroprasowanych, inżynierii komunikacyjnej, zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych.
 
Produkty, o których mowa powyżej, posiadają wysoką jakość, stabilność oraz niezmienną powtarzalność potwierdzoną przez niezależne laboratoria badawcze.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym nasze produkty posiadają atesty higieniczne wydane przez PZH. A po wprowadzeniu w naszej firmie, przez jednostkę notyfikowaną (ITB) systemu zakładowej kontroli produkcji. Nasze wyroby, spełniając wszystkie wymagania norm PN-EN 934-2:2009+A1:2012 oraz PN-EN 934-3:2009+A1:2012, otrzymały znak CE (Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji)
Profesjonalizm naszej firmy jest dodatkowo potwierdzony poprzez nadanie nam Certyfikatów ISO, tj. Certyfikatu IQNet oraz Certyfikatu PCBiC, spełniając tym samym wymagania normy PN-EN 9001:2009.
 
W roku 2014 nowo powstałe Laboratorium Betonu i Materiałów Budowlanych ANDROIMPEX Sp. z o.o. otrzymało certyfikat nr PC – 008 – LB wydany przez IMBiTB z siedzibą w Warszawie. Powstanie tego laboratorium umożliwiło dalszy rozwój firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów oraz pozwoliło na poszerzenie współpracy z naszymi odbiorcami.   

O wysokiej jakości naszej firmy świadczy również fakt, iż zostaliśmy uhonorowani przez czasopismo "Puls Biznesu" znakiem "Gazeli Biznesu". 

Kierując się naszą dewizą "Swoimi produktami chemicznymi zaspokajamy wymagania klientów umacniając ich pozycję rynkową", wyrażamy nadzieję, iż znajdzie ona miejsce oraz uznanie w Państwa firmach.