domieszki do betonu

PRODUKCJA DOMIESZEK DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH

tl_files/images/ce.jpg

PLASTYFIKATOR AM

zastosowanie:

Produkt stosowany jest przy produkcji betonów towarowych, betonów dla potrzeb inżynierii komunikacyjnej. Zalecane dozowanie od 0,3-0,8 % na masę stosowanego cementu w betonie.

działanie:

  • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 5-12%;
  • zwiększenie plastyczności betonu przy stałym w/c;

termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.