domieszki do betonu

PRODUKCJA DOMIESZEK DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH

PLASTYFIKATOR NK-2

zastosowanie:

Domieszka do produkcji betonów wibroprasowanych, barwionych. Zalecane dozowanie domieszki Plastyfikator NK-2 mieści się w przedziale od 0,3-0,5% w stosunku do masy użytego cementu w mieszance betonowej.

działanie:

  • wprowadza powietrze;
  • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji o około 5%;
  • zwiększenie plastyczności betonu przy stałym stosunku w/c; 
  • Powoduje zmniejszenie wykwitów;

termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.