domieszki do betonu

PRODUKCJA DOMIESZEK DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH

Plastyfikator NO

zastosowanie:

Domieszka przeznaczona do produkcji bloczków betonowych lub zapraw ze styropianem.

działanie:

Wprowadza powietrze.
Zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji o 5-12%.
Zwiększenie plastyczności betonu przy stałym stosunku w/c.

termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.