Produkowane przez naszą firmę domieszki są wielofunkcyjne i uniwersalne w swoich zastosowaniach.

Potwierdzeniem tego faktu oraz wysokiej jakości naszych produktów jest stosowanie ich w prestiżowych realizacjach na terenie całego kraju.

Prezentujemy tylko część realizacji, które zostały zrealizowane z naszymi środkami.