domieszki do betonu

PRODUKCJA DOMIESZEK DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH

Rk-01

zastosowanie:

Reduktor konsystencji RK-01 jest stosowany w budownictwie do produkcji betonów i zapraw cementowych jako środek zmniejszający rozpływ betonu.

działanie:

Zmniejsza rozpływ betonu i zapraw cementowych.

termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.