domieszki do betonu

PRODUKCJA DOMIESZEK DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH

tl_files/images/ce.jpg

SUPERPLASTYFIKATOR FM-2

zastosowanie:

Domieszka do produkcji betonów konwencjonalnych, samozagęszczalnych oraz samopoziomujących.

działanie:

Wariant I - beton konwencjonalny
Przy dozowaniu 0,4-0,6 % do masy cementu. W/C 0,4-0,45. Konsystencji 10-12 cm opadu stożka. Pozwala w zależności od rodzaju cementu na uzyskanie stałej konsystencji przez okres 90 min oraz wzrostu wytrzymałości w stosunku do próbki kontrolnej.

Wariant II - beton samozagęszczalny
Dozowanie 1,0-1,2 %. W/C 0,4-0,5. Rozpływ mierzony obróconym stożkiem Abramsa 60 cm +/-10 %. Uzyskuje się czas stałej płynności do około 120 min +/-10 %. Należy zaznaczyć, że uziarnienie max przy produkcji betonu samozagęszczalnego powinno wynosić do 22 mm frakcji 0-0,125 w 1 m3 betonu zaleca się stosować wliczając w to cement 400-600 kg.

Wariant III - beton samopoziomujący
Zalecane dozowanie 1,2-2 % do masy cementu. W/C około 0,45. Zmianę uziarnienia masy betonowej zaleca się poprzez zwiększenie w zależności od potrzeb frakcji pylastych od 0-0,125 (mikrokrzemionka, pyły, mielony węglan wapnia, mielony żużel).

Ogólne korzyści stosowania Superplastyfikatora FM-2:
  • utrzymanie stałej konsystencji masy betonowej do około 120 min +/-10 %
  • zmniejszenie ilości stosowanego cementu w związku z dużą redukcją dodawanej wody
  • przy wariancie II obniża się koszty budowy obiektów (brak wibrowania)
  • poprawa jakości betonu (gładkie powierzchnie, duża jednorodność, wzrost wodoszczelności i mrozoodporności)
  • podnosi się wczesną i końcową wytrzymałość w stosunku do betonów kontrolnych

termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.