domieszki do betonu

PRODUKCJA DOMIESZEK DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH

SUPERPLASTYFIKATOR FM-350                                                                                                              tl_files/images/ce.jpg

zastosowanie:
Domieszka do produkcji betonów towarowych i betonów dla potrzeb inżynierii komunikacyjnej. Zalecane dozowanie od 0,4-2,0 % na masę stosowanego cementu w betonie. Jednakże w większości przypadków zalecane dozowanie wynosi 0,8-1,2 % na m.c.

działanie:

  • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-20%;
  • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c;
  • dzięki innowacyjnej budowie pozwala uzyskać bardzo długi czas wiązania

termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.