domieszki do betonu

PRODUKCJA DOMIESZEK DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH

tl_files/images/ce.jpg

SUPERPLASTYFIKATOR FM-4

zastosowanie:

Domieszka zalecana przy produckji betonu prefabrykowanego, o szybkim przyroście wytrzymałości początkowej. Zalecane dozowanie 0,5-2,5 % do masy cementu.

działanie:

  • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-30 % co w konsekwencji powoduje wzrost wytrzymałości betonu;
  • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c;
  • powoduje przyrost wytrzymałości początkowych;
  • przy odpowiednio zaprojektowanej mieszance betonowej pozwala uzyskać beton HPC lub SCC;

termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.