domieszki do betonu

PRODUKCJA DOMIESZEK DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH

tl_files/images/ce.jpg

SUPERPLASTYFIKATOR FM-D

zastosowanie:

Produkt stosowany jest przy produkcji betonów towarowych, betonów dla potrzeb inżynierii komunikacyjnej.
Ze względu na opóźnienie początku wiązania, zaleca się stosowanie tej domieszki w okresie podwyższonych temperatur.
Zalecane dozowanie od 0,4-2,0 % na masę stosowanego cementu w betonie. Jednakże w większości przypadków zalecane dozowanie wynosi 0,8-1,2 % na m.c. 

działanie:

  • zmniejszenie ilości wody zarobowej przy stałej konsystencji od 12-20 % co w konsekwencji powoduje wzrost wytrzymałości betonu
  • zwiększenie płynności betonu przy stałym w/c

termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.