Laboratorium

Mieszanka betonowa

 • Pobieranie próbek
 • Badanie konsystencji metodą opadu stożka
 • Badanie konsystencji metodą Vebe
 • Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności
 • Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego
 • Gęstość mieszanki betonowej
 • Badanie zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe
 • Beton samozagęszczalny - Badanie metodą rozpływu stożka
 • Beton samozagęszczalny - J-Ring
 

Mieszanka - Zaprawy

 • Badanie konsystencji - stolik rozpływowy
 • Badania zachowania urabialności w czasie


Beton / prefabrykacja / zaprawy

 • Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form
 • Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych
 • Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań
 • Wytrzymałość na zginanie próbek do badań
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań
 • Gęstość betonu
 • Wodoszczelność W12
 • Badanie nasiąkliwości betonu
 • "Badanie odporności betonu na działanie mrozu – Metoda zwykła
 • Badanie odporności betonu na działanie mrozu z udziałem soli odladzających
 • Badanie odporności na ścieranie
 

Kruszywa

 • Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania
 • Badanie wytrzymałości na miażdzenie
 • Badanie nasiąkliwości kruszyw - Metoda zwykła
 • Badanie nasiąkliwości kruszyw - Metoda piknometryczna
 • Badanie odporności kruszyw na działanie mrozu z udziałem soli odladzających

 
fb
Jak się z nami skontaktować?
ANDROIMPEX SP. Z O.O.
34-120 Andrychów
ul. Krakowska 83F
Dział Handlowy
tel./fax 33 875 19 38
tel. kom. +48 606 368 747
d.handlowy@androimpex.pl
Laboratorium Betonu 
i Materiałów Budowlanych
tel. kom. +48 606 368 747
labbet@androimpex.pl