CM - FLOW

CM - FLOW  to rozpuszczalny w wodzie, zmodyfikowany naftalen.
Zakres stosowania:
- Produkcja płyt gipsowych
- Produkcja bloczków gipsowych i innych elementów prefabrykowanych
- Upłynnienie większości mieszanek kartonowogipsowych