Domieszka napowietrzająca NK - 3

Domieszka do produkcji betonów napowietrzonych o wysokiej mrozoodporności i odporności na sole odladzające. W kombinacji z superplastyfikatorami do produkcji betonów o wymaganych wysokich parametrach użytkowych