Domieszka uszczelniajaca AL - 200

Do betonów wykonywanych w warunkach letnich, betonów sprężonych, betonów o wydłużonym czasie zabudowy, konstrukcji monolitycznych, betonów mostowych, w budownictwie ogólnym.