Superplastyfikator FM - 100U

Proszkowa domieszka upłynniająca do projektowych betonów średnich i wysokich klas wytrzymałościowych. Do betonów o podwyższonej wczesnej wytrzymałości (np. prefabrykacja, betonowanie w okresach niższych temperatur). Do betonów specjalistycznych w budownictwie drogowym i mostowym, przemysłowym i architektonicznym