Hydrostop LS - 400

Do betonów sprężonych, betonów o wydłużonym czasie zabudowy, konstrukcji monolitycznych, betonów mostowych, w budownictwie ogólnym.