Plastyfikator NOPZ

Domieszka do produkcji zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych.