Plastyfikator NOPZ/H

Domieszka do produkcji zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych.