Preparat LBN

Domieszka do produkcji betonów zwiększających więźliwość wody.