Reduktor konsystencji RK - 01

Srodek zmniejszajacy rozpływ betonu.