Superplastyfikator FM - 140

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do projektowych betonów średnich i wysokich klas wytrzymałościowych. Do betonów o podwyższonej wczesnej wytrzymałości (np. prefabrykacja, betonowanie w okresach wyższych temperatur).  Do betonów specjalistycznych w budownictwie drogowym, mostowym, przemysłowym i architektonicznym.