Superplastyfikator FM - 4

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do wykonania betonów prefabrykowanych o szybkim przyroście wytrzymałości początkowe.