Superplastyfikator FM - 430

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do wykonania betonów prefabrykowanych o szybkim przyroście wytrzymałości początkowe.