Superplastyfikator FM - D

Domieszka do betonu przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia.