Superplastyfikator PCA-100

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca (proszek)