Superplastyfikator PF - 600RB

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do projektowych betonów średnich i wysokich klas wytrzymałościowych. Do betonów o podwyższonej wczesnej wytrzymałości (np. prefabrykacja, betonowanie w okresach niższych temperatur).  Do betonów specjalistycznych w budownictwie drogowym, mostowym, przemysłowym i architektonicznym. Domieszka  przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia