UG - 100

Środek do stabilizacji gruntów wątpliwych i wysadzinowych (gliny, iły) w celu wykonania warstw ulepszonego podłoża lub podbudowy nawierzchni drogowej, a także rekonstrukcji zniszczonych nawierzchni mineralno-bitumicznych.