UTP - 20S

1. Beton natryskowy – metoda mokra.         
2. Budowa tuneli - sklepienia.                           
3. Prace górnicze (zabezpieczanie szybów, uszczelnienia górotworu itp.).                         
4. Stabilizacja skarp, nasypów